FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

Een financieel duwtje geven aan je (klein)kind.
Met de stijgende rentevoeten en vastgoedprijzen is het voor jongvolwassenen vaak onmogelijk om een eerste woning te kopen zonder financiële hulp van (groot)ouders. Naast de bekende schenking zijn er ook andere opties.
FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

Een lening toekennen

De Nationale Bank van België adviseert geen woonleningen boven 80% van de woningwaarde toe te kennen. Bij een woning van gemiddeld 350.000 euro betekent dit dat jonge kopers veel spaargeld nodig hebben. Ouders of grootouders kunnen zelf een lening toekennen als alternatief voor een schenking. Voor leningen boven 3.500 euro is een schriftelijke overeenkomst nodig. Hierbij kunt u kiezen voor een looptijd gelijk aan de woonlening bij de bank en bepalen of er rente wordt gerekend. Bij een renteloze lening is er geen roerende voorheffing verschuldigd. Als de lening wordt kwijtgescholden, geldt dit als schenking en kan erfbelasting van toepassing zijn.

Schenking doen

Naast een lening kunt u ook kiezen voor een schenking, de meest voor de hand liggende en makkelijkste optie. Dit kan via een notariële akte (3% schenkbelasting) of een bankgift (indirecte schenking). Bij een bankgift is er geen automatische schenkbelasting, maar als u binnen drie jaar overlijdt, is er erfbelasting verschuldigd. In een pacte adjoint kunt u voorwaarden opnemen om zekerheden in te bouwen, zoals het benoemen van bevoordeelde kleinkinderen en het beschermen van het geschonken bedrag bij echtscheiding.

Inbreng ten behoeve van een derde

Bij meerdere kleinkinderen kan een schenking aan één kleinkind ongelijkheid creëren. De techniek van 'inbreng ten behoeve van een derde' kan hierbij helpen. Hierbij wordt de schenking aan een kleinkind verrekend bij het erfdeel van hun ouder bij uw overlijden, zodat er geen ongelijkheid ontstaat. Hiervoor is een notariële akte en schenkbelasting (3%) nodig. Dit voorkomt conflicten tussen uw kinderen.

Voorbeeld: U heeft twee zonen, Jan en Pieter. Jan heeft drie kinderen, Pieter één dochter. U schenkt 100.000 euro aan de dochter van Pieter. Met 'inbreng ten behoeve van een derde' zorgt u dat Pieter 100.000 euro inbrengt in uw nalatenschap, zodat Jan en zijn kinderen 100.000 euro meer ontvangen.

Als u meer informatie wenst dan neem contact met ons op en maak een vrijblijvend afspraak.