Ik ben van plan om mijn woning te verkopen, welke documenten/attesten zijn verplicht en wat kosten ze?

Wanneer je van plan bent uw huis te verkopen, moet je wel wat kosten maken. Om verrassingen te voorkomen hebben we deze voor je op een rijtje gezet.
Ik ben van plan om mijn woning te verkopen, welke documenten/attesten zijn verplicht en wat kosten ze?

EPC-Attest

Een energieprestatiecertificaat is sinds 2008 verplicht bij iedere verkoop van een woning of appartement. De verkoper is verplicht om dit aan te vragen voor de verkoop en kost ongeveer tussen de 200 à 250 euro kosten. 

Bodemattest

Bij de verkoop van je een woning, appartement of grond moet je in het bezit zijn van een bodemattes. Dit attest moet je aanvragen bij OVAM, zij geven aan of er ooit op die grond al dan nieteen risicoactiviteit werd uitgeoefend. Indien dit het geval is, moet de verkoper op zijn kosten verplicht een oriënterend onderzoek laten uitvoeren door een erkend bodemsaneringsdeskunige. Op basis daarvan zal OVAM beslissen welke maatregelen er moeten worden getroffen. 

Stookolietank

Wanneer er bij je woning nog een stookolie tank aanwezig is moet deze uiteraard ook gecontroleerd worden. Het Vlaams gewest maakt bij deze controle een onderscheid tussen een bovengrondse en ondergrondse stookolietank. Eveneens wordt er een onderscheid gemaakt tussen reservoirs geplaats of in gebruik genomen voor 1 augustus 1995 en na 1 augustus 1995.

Alle reservoirs voor particuliergebruik met een inhoud kleiner dan 5000 liter moeten ook een overvulbeveiligingssysteem bevatten. Dit kan bijvoorbeeld een fluitje zijn dat een signaal laat horen. Bij 95% vulling van de tank valt het fluitsignaal uit. 

Bestaande tanks

  • Bij bestaande bovengrondse tanks moest er al een eerste controle gebeurt zijn voor 1 augustus 2003. Deze moeten dan niet meer aan herhalingscontroles onderworpen worden.

Een bestaande ondergrondse tanks van minder dan 5.000 liter moest er al voor 1 augustus 2002 een eerste controle gebeurt zijn. Nadien is een controle om de 5 jaar verplicht. 

Nieuwe tanks

  • Plaatsing van een nieuwe reservoir moet onder toezicht van een erkend technicus moeten gebeuren, een plaatsingscontrole gebeurt er eveneens. Deze reservoirs moeten een overvulbeveiliginssysteem bevatten als ook een kenplaatje. De tankconstructeur levert het conformiteitsattest af.

Nieuwe reservoirs met een inhoud minder dan 5.000 liter moeten geen extra herhalingscontroles krijgen.
Ontoegankelijke (ondergrondse) reservoirs met een inhoud van minder dan 5000 liter moeten na de plaatsingscontrole om de 5 jaar gecontroleerd worden door een erkend technicus die een conformiteitsattest aflevert. Na de controle plaatst deze een groen, oranje of rood keuringsplaatje op het reservoir. Belangijk om weten is dat bij een rood plaatje je je reservoir in geen geval mag laten bijvullen. 

Inspectierapport van de elektrische installatie.

Sinds 2008 is de verkoper verplicht om de koper van de woning een keuringsrapport van de elektrische installatie te bezorgen. Deze keuring dient op kosten van de verkoper te worden uitgevoerd door een erkend bedrijf. Keuring is verplicht indien deze installatie is gedateerd vóór 1 oktober 1981 en sindsdien niet meer is gekeurd door een erkende organisatie. Installaties voor 1 oktober 1981 en installaties van uitbreidingen daarna hoeven niet meer te worden gecontroleerd. Als de aangemelde instantie een elektrische installatie afkeurt, heeft de nieuwe eigenaar tot 18 maanden na ondertekening van de akte om een ​​nieuwe keuring uit te voeren. 

Asbestattest

De kost van de inspectie en het afleveren van het attest hangt af van de grootte van het te inspecteren gebouw en het aantal staalafnames. Hoe groter het gebouw en hoe meer staalafnames, hoe hoger de kostprijs. De totale prijs ligt tussen de 395 en 850 euro, inclusief btw.

Meer informatie over het Asbestattest bekijk hier: Het asbestattest in Vlaanderen: alles wat u moet weten

Stedenbouwkundige inlichtingen

De stedenbouwkundige inlichtingen bevatten details over vergunningen, bouwovertredingen, voorkooprechten en verkavelingsvoorschriften. Als verkoper bent u verplicht om deze informatie beschikbaar te stellen aan de koper.

De kostprijs varieert van 70 euro tot 150 euro per aanvraag, afhankelijk van de locatie (gemeente of stad) van het onroerend goed. De vervaltermijn voor de aanvraag is 1 jaar.

Ben je van plan om je woning, appartement of grond te verkopen maar vind je deze administratieve mallemolen net iets te complex… laat je woning verkopen door Century 21  Future Home en wij zorgen voor al de documenten.